Skočiť na hlavný obsah

OD PRÍCHODU SLOVANOV K SAMOVEJ RÍŠI [FILM]

Ponúkame Vám online hodinu dejepisu zameranú na dejiny slovenskej histórie s názvom
Od príchodu Slovanov k Samovej ríši.
Online hodina pozostáva zo 14 min. filmu, v ktorom diváka vezmeme na výlet do dávnych čias. Film je určený pre ZŠ a SŠ.
Postupne budú pribúdať ďalšie diely o slovenskej histórii..

75,00 €
Kategória
Podobný tovar
Cena
75,00 €

Po pozretí filmu ponúkame učiteľom a žiakom námety na prácu so žiakmi, ktoré sa vzťahujú k filmu a k téme. Obsahujú 12 úloh, označených hviezdičkami podľa náročnosti. Učiteľ si môže vybrať, ktoré úlohy žiakom zadá..
Námety vypracovala učiteľka dejepisu PhDr. Ivana Veselá, ktorej patrí naša vďaka.

Vo filme sme sa pokúsili humornou a neviazanou formou, zobraziť históriu.
Divák vidí bežný život Slovanov, vysvetľujeme vzťahy s Avarmi, neskôr prichádza franský kupec Samo, s ktorým Slovania obchodovali..... (viac vo filme)

V prípade záujmu o kúpu filmu postupujte prosím nasledovne:
Vložte tento produkt do košíka a vyplňte potrebné náležitosti. My Vás budeme kontaktovať, dostanete výzvu k platbe a po úhrade Vám zašleme prístupové údaje potrebné na online pozeranie filmu na Váš email. Film je doživotne Váš.

Dúfame, že film a nasledujúce námety na prácu so žiakmi budú zaujímavou pomôckou na Vašich hodinách dejepisu.

Príjemný zážitok.

Via Historica